slider
We Are Law Firm Agency
Providing Legal Help

Blog - strona 3

Styczeń 31, 2024

Dla omówienia kwestii odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez dziecko zasadnicze znaczenie ma jego wiek. Kodeks cywilny w art. 426 stanowi, iż małoletniego, który w chwili dokonywania czynu niedozwolonego nie ukończył 13 lat, nie obciąża obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody (gdy dziecko miałoby odpowiadać na zasadzie winy). W takim przypadku zgodnie z art. 427 Kodeksu cywilnego, na tym kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ciąży obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Czytaj dalej


Styczeń 31, 2024

Częstym problemem pojawiającym się po śmierci bliskiej osoby jest dziedziczenie po niej długów spadkowych. Spadek to nie tylko określone dobra materialne, ale również zobowiązania, jakie zmarły zaciągnął np. zaległy czynsz, niezapłacone rachunki i niespłacone kredyty. Wszystkie te zobowiązania nazywamy długami spadkowymi. Czytaj dalej


Styczeń 31, 2024

Sporządzenie przez spadkodawcę testamentu powodować może odsunięcie od dziedziczenia jego najbliższych członków rodziny. Nie zawsze jednak sporządzony testament jest ważny. Każdy testament, w tym również notarialny może być dotknięty jedną z trzech wad oświadczenia woli. Można domagać się stwierdzenia jego nieważności, jeżeli został sporządzony: Czytaj dalej


Styczeń 31, 2024

Wiele osób decyduje się jeszcze za swojego życia podzielić majątek pomiędzy bliskich. Z reguły w skład takiego majątku wchodzą nieruchomości - domy, grunty orne, lasy. Idąc do notariusza i przekazując dorobek swojego życia najbliższym darczyńca liczy i słusznie oczekuje, że obdarowani okażą dozgonną wdzięczność i do końca dni darczyńcy będą obdarzać go szacunkiem. Niestety niejednokrotnie tak nie jest. Prawo przewiduje takie sytuacje i nie pozbawia nas możliwości odebrania tego co daliśmy niewdzięcznemu obdarowanemu. Stawia jednakże wysokie ku temu wymagania. Czytaj dalej


Na co zwrócić uwagę podczas wyboru adwokata?
Luty 9, 2023

Problemy o charakterze prawnym są niemal codziennością. Niekiedy jednak niezbędna okaże się pomoc adwokata. Zobacz, jak trafić na odpowiedniego prawnika. Czytaj dalej


5 sytuacji, w których warto zgłosić się do adwokata
Wrzesień 13, 2022

Życie pisze różne scenariusze. Niekiedy splot niefortunnych zdarzeń może sprawić, że konieczna okaże się pomoc doświadczonego adwokata. W niektórych przypadkach chodzi zaś o ochronę własnych interesów. O jakich sytuacjach mowa? Czytaj dalej


Jakie usługi oferują kancelarie adwokackie?
Sierpień 22, 2022

Nasza kancelaria adwokacka zapewnia kompleksową pomoc prawną w szerokim zakresie — od doradztwa prawnego, poprzez sporządzanie umów i pism, aż po reprezentowanie Klientów przed sądami czy urzędami. Naszym celem jest zapewnienie wszechstronnego wsparcia niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy umowy cywilnoprawnej, prawa rodzinnego czy też prawa karnego. Dzięki naszym kwalifikacjom i doświadczeniu podejmujemy się nawet trudnych wyzwań, gwarantując przy tym staranność, rzetelność i pełne zabezpieczenie interesów naszego Klienta. Dowiedz się, w czym możemy ci pomóc. Czytaj dalej