Odszkodowania

Odpowiedzialność odszkodowawcza to jedna z podstawowych odpowiedzialności, która znajduje się w kodeksie cywilnym. Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej jest prosta i sprowadza się do tego, że każdy, kto wyrządził krzywdę drugiemu człowiekowi, jest zobowiązany do jej naprawy. Celem zadośćuczynienia jest złagodzenie krzywdy poszkodowanego. Zajmujemy się doradztwem oraz prowadzeniem spraw Klientów indywidualnych w zakresie prawa cywilnego i odszkodowań.

Pomoc prawna w zakresie odszkodowań

Oferujemy pomoc prawną w zakresie odszkodowań ze wszystkich tytułów, w tym:

  • - wypadków drogowych i wypadków przy pracy - walczymy dla pokrzywdzonych oraz ich rodzin m.in. o odszkodowania, zadośćuczynienia za krzywdę, renty z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej, renty dla osób, którym zmarły dostarczał lub powinien dostarczać środków utrzymania, sumy potrzebne do przygotowania do nowego zawodu, zwrot pełnych kosztów leczenia i pogrzebu (nie zależnie od uzyskania zasiłku pogrzebowego),
  • - przestępstw - dla ofiar pobicia, znieważenia, kradzieży, zniszczenia mienia itp.
  • - błędów lekarskich - dla pacjentów niewłaściwie leczonych i rodzin osób zmarłych wskutek błędów w sztuce lekarskiej,
  • - nieszczęśliwych wypadków losowych, w tym m.in. pośliźnięcia na ośnieżonej, oblodzonej nawierzchni,
  • - szkód powstałych w wyniku osuwisk lub powodzi,
  • - za linie energetyczne, gazowe, wodociągowe, telefoniczne wybudowane na Państwa ziemi bez podpisania umowy z właścicielem działki.

Działania, jakie podejmujemy, pozwalają zabezpieczyć Klienta od strony prawnej każdego postępowania o odszkodowanie.

Godziny pracy

Adres

  • ul. Przecławczyka 18/1
  • 38-100, Strzyżów
  • Polska

  • Kancelaria działa w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 18/1 od poniedziałku do piątku w godzinach uzależnionych od terminów rozpraw sądowych, obsługi firm i jednostek samorządu terytorialnego oraz indywidualnych potrzeb klientów.