Prawo pracy to zespół norm prawnych, które związane są ze stosunkiem pracy. Prawo pracy określa prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Źródłem prawa pracy są: Kodeks pracy, ustawy i akty wykonawcze, układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe, regulaminy i statuty określające prawa oraz obowiązki obu stron, których naruszenie może wiązać się z określonymi konsekwencjami.

Pomoc prawna dla pracowników i pracodawców

Prowadzimy m.in. sprawy o przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, wynagrodzenie za pracę, sprostowanie i wydanie świadectwa pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy w warunkach szczególnych, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i odprawy. Sprawy w zakresie prawa pracy prowadzi adwokat Magdalena Ziemba – Kozimor.

Godziny pracy

Adres

  • ul. Przecławczyka 18/1
  • 38-100, Strzyżów
  • Polska

  • Kancelaria działa w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 18/1 od poniedziałku do piątku w godzinach uzależnionych od terminów rozpraw sądowych, obsługi firm i jednostek samorządu terytorialnego oraz indywidualnych potrzeb klientów.