Sprawy o zapłatę

Zajmujemy się prowadzeniem spraw o zapłatę zaległych od kontrahentów kwot. Są to jedne z najczęściej występujących rodzajów postępowań toczących się przed sądami cywilnymi. Kiedy upomnienia nie przynoszą rezultatu, jedynym skutecznym rozwiązaniem staje się wtedy zainicjowanie sprawy przed sądem. Wszczęcie postępowania sądowego musi być poprzedzone skierowaniem do dłużnika pisemnego wezwania do zapłaty. W treści dokumentu znajduje się informacja dotycząca żądanej kwoty, tytułu z jakiego ona wynika, a także ostateczny termin zapłaty. Pozew sądowy przeciwko dłużnikowi powinien zawierać elementy formalne, od których zależy skuteczne wytoczenie sprawy przed sądem, a także elementy pozwalające na zabezpieczenie interesów osoby występującej z pozwem. Zapewniamy pomoc prawną na etapie postępowania przedsądowego, a także dalszych pism procesowych. Reprezentujemy klientów w sądzie.

Godziny pracy

Adres

  • ul. Przecławczyka 18/1
  • 38-100, Strzyżów
  • Polska

  • Kancelaria działa w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 18/1 od poniedziałku do piątku w godzinach uzależnionych od terminów rozpraw sądowych, obsługi firm i jednostek samorządu terytorialnego oraz indywidualnych potrzeb klientów.