KLIENCI INDYWIDUALNI

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc prawną w zakresie:

1. PRAWA CYWILNEGO , w szczególności:

a) odszkodowań z wszystkich tytułów, w tym:
- wypadków drogowych i wypadków przy pracy -walczymy dla pokrzywdzonych oraz ich rodzin m.in. o odszkodowania, zadośćuczynienia za krzywdę, renty z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej, renty dla osób, którym zmarły dostarczał lub powinien dostarczać środków utrzymania, sumy potrzebne do przygotowania do nowego zawodu, zwrot pełnych kosztów leczenia i pogrzebu (nie zależnie od uzyskania zasiłku pogrzebowego),
- przestępstw - dla ofiar pobicia, znieważenia, kradzieży, zniszczenia mienia itp.
- błędów lekarskich - dla pacjentów niewłaściwie leczonych i rodzin osób zmarłych wskutek błędów w sztuce lekarskiej
- nieszczęśliwych wypadków losowych w tym m.in. pośliźnięcia na ośnieżonej, oblodzonej nawierzchni,
- szkód powstałych w wyniku osuwisk, powodzi,
- za linie energetyczne, gazowe, wodociągowe, telefoniczne wybudowane na Państwa ziemi bez podpisania umowy z właścicielem działki

b) powództw frankowych – dochodzenie roszczeń od banków z tytułu umów kredytowych we frankach

c) spraw o zapłatę zaległych od kontrahentów kwot

d)  prawa spadkowego, m.in. o zachowek, stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku,

e) prawa rzeczowego, m.in. sprawy o odwołanie darowizny, ochronę własności i posiadania, służebności – w tym drogi koniecznej, zasiedzenie, zwrot nakładów na nieruchomość, regulowanie stanów prawnych nieruchomości, zniesienie współwłasności, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, rozwiązanie umowy przekazania gospodarstwa rolnego,

f) umów cywilnoprawnych – sporządzanie, redagowanie, porady w zakresie rozwiązania umów i dochodzenia wynikających z nich należności

Sprawy w zakresie prawa cywilnego prowadzi adwokat Mateusz Kozimor

2. PRAWA RODZINNEGO, m.in. sprawy o rozwód, separację, alimenty, rozdzielność majątkową, podział majątku wspólnego małżonków, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dzieckiem,

Sprawy w zakresie prawa rodzinnego prowadzi adwokat Mateusz Kozimor oraz adwokat Magdalena Ziemba - Kozimor

3. PRAWA PRACY m.in. przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, wynagrodzenie za pracę, sprostowanie i wydanie świadectwa pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy w warunkach szczególnych, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, odprawy,

Sprawy w zakresie prawa pracy prowadzi adwokat Magdalena Ziemba - Kozimor

4. PRAWA KARNEGO, w tym jako obrońca osób podejrzanych i oskarżonych oraz jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych przestępstwem,

Sprawy w zakresie prawa karnego prowadzi adwokat Magdalena Ziemba - Kozimor

5. PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZYCH–m.in. sporządzanie odwołań od decyzji odmawiającej przyznania renty z tytułu niezdolności przy pracy, renty socjalnej, emerytury – w tym wcześniejszej z uwagi na pracę w warunkach szczególnych i reprezentowanie w Sądzie w postępowaniach w tym sprawach

Sprawy w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych prowadzi adwokat Magdalena Ziemba - Kozimor

Godziny pracy

Adres

  • ul. Przecławczyka 18/1
  • 38-100, Strzyżów
  • Polska

  • Kancelaria działa w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 18/1 od poniedziałku do piątku w godzinach uzależnionych od terminów rozpraw sądowych, obsługi firm i jednostek samorządu terytorialnego oraz indywidualnych potrzeb klientów.