slider
We Are Law Firm Agency
Providing Legal Help

W jakich sytuacjach można ubiegać się o odszkodowanie?

W jakich sytuacjach można ubiegać się o odszkodowanie?

Życie jest nieprzewidywalne i potrafi naprawdę zaskoczyć. M.in. ze względu na taką prawidłowość, stworzono termin "odszkodowanie", który odnosi się do możliwości uzyskania stosownej rekompensaty za doznane szkody. W jakich sytuacjach można ubiegać się o odszkodowanie i o czym warto pamiętać? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym wpisie.

Co warto wiedzieć o odszkodowaniach?

Rozważając temat tego, kiedy można ubiegać się o odszkodowanie, warto dowiedzieć się nieco więcej o podstawach prawnych takiego rozwiązania. Należy pamiętać, że celem odszkodowania jest zrekompensowanie szkody majątkowej, czyli wyrównanie uszczerbku, który poniosła osoba poszkodowana. Rozwiązanie to przybiera zazwyczaj formę odszkodowania pieniężnego.

Aby odszkodowanie mogło zostać uznane za zasadne, spełnione muszą zostać trzy elementy:

  • musi zaistnieć faktyczne powstanie szkody,
  • pomiędzy zdarzeniem wywołującym szkodę a powstałą szkodą musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy,
  • rozpatrywane jest zdarzenie, w wyniku którego powstała szkoda rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą.

Odszkodowanie - jakich dziedzin dotyczy?

Odszkodowanie przysługuje, więc gdy spełnione są trzy powyższe elementy. W jakich dziedzinach najczęściej dochodzi do powstania tego typu roszczeń? Sprawy, z którymi, jako adwokaci, mamy do czynienia z największą regularnością to m.in.:

  • Prawo cywilne, dotyczące spraw z tytułu szkód doznanych w wyniku wypadków drogowych, wypadków w gospodarstwach rolnych, sprawy z tytułu błędów lekarskich, sprawy z tytułu nieszczęśliwych wypadków losowych, sprawy z tytułu szkód powstałych w wyniku osuwisk, powodzi.
  • Prawo pracy m.in. sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.
  • Prawo karne - w przypadku tego typu spraw nasi specjaliści występują w roli m.in. pełnomocników osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Wróć do bloga