slider
We Are Law Firm Agency
Providing Legal Help

Prawa i obowiązki spadkobiercy. Poświadczenie dziedziczenia


Śmierć bliskiej osoby to trudny okres, w którym poza stratą należy zmierzyć się również z licznymi formalnościami. W momencie śmieci w drodze dziedziczenia ustawowego lub też poprzez zapis w testamencie prawa i obowiązki osoby zmarłej przechodzą na spadkobiercę bądź spadkobierców. Dziedziczenie nie oznacza jednak wyłącznie korzyści finansowych, gdyż nierzadko zdarza się tak, że wraz z przejęciem majątku spadkobierca zostaje obciążony spłatą długów spadkodawcy. Jakie prawa i obowiązki spoczywają na osobie, które staje się spadkobiercą? Sprawdź, czym jest poświadczenie dziedziczenia oraz jak przebiega taki proces.

Jakie czynności musi podjąć spadkobierca po śmierci spadkodawcy?

Prawa i obowiązki, które stają się spadkiem, muszą mieć charakter cywilnoprawny oraz majątkowy. Wówczas wraz ze śmiercią spadkodawcy następuje otwarcie spadku, czyli przekazanie ich spadkobiercy. Spadkobierca nabywa je automatycznie, niemniej ma prawo do tego, by skorzystać z trzech możliwości, a mianowicie może:

- je odrzucić,

- przyjąć bez ograniczenia odpowiedzialności w drodze tzw. przyjęcia prostego – czyli przyjmując majątek wraz z koniecznością spłaty ewentualnych zobowiązań,

- przyjąć z ograniczeniem tej odpowiedzialności, czyli poprzez tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza – czyli przyjmując i ponosząc odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

Na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku spadkobierca ma 6 miesięcy. W tym czasie musi złożyć stosowne oświadczenie u notariusza lub wniosek do sądu. Potwierdzenie nabycia spadku w sądzie jest tańsze, ale bardziej czasochłonne. Z kolei poświadczenie dziedziczenia u notariusza dostaje się od ręki. Należy udać się do kancelarii notarialnej, zabierając ze sobą dokument tożsamości, akt urodzenia oraz akt zgonu spadkodawcy wraz z testamentem. Na podstawie tych dokumentów notariusz sporządza protokół dziedziczenia o mocy prawnej. Zarówno otrzymany protokół dziedziczenia, jak i orzeczenie sądowe w ciągu pół roku spadkobierca musi dostarczyć do urzędu skarbowego.

Wróć