slider
We Are Law Firm Agency
Providing Legal Help

Na czym polega rozwód z orzeczeniem winy?

Na czym polega rozwód z orzeczeniem winy?

Trwały rozpad pożycia małżeńskiego to trudna sytuacja, która dotyka coraz więcej par. W niektórych przypadkach jedynym słusznym rozwiązaniem okazuje się rozwód. Mało kiedy jest to jednak proces pozbawiony negatywnych emocji. Dotyczy to w szczególności postępowań, w których sąd dąży do ustalenia strony winnej. Czy wiesz, czym jest rozwód z orzeczeniem o winie i jakie są jego konsekwencje?

Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie?

Na samym wstępie należy zaznaczyć, że przepisy prawa nie definiują wprost pojęcia winy. Powszechnie przyjęte rozumienie tego terminu wynika natomiast z orzecznictwa sądów oraz wypracowanego stanowiska doktryny. Na tym gruncie należy więc wskazać, że rozwód z orzeczeniem o winie to jeden ze sposobów rozwiązania małżeństwa, w ramach którego sąd wskazuje osobę winną rozpadowi pożycia.

Czym jest więc owa wina? Najprościej mówiąc, jest to takie zachowanie strony lub stron, które miało bezpośredni wpływ na zaistniałą sytuację. Może to być więc zarówno naruszanie podstawowych zasad współżycia społecznego, jak i przepisów prawa. Co istotne, pod uwagę bierze się nie tylko działania, ale również zaniechania małżonka. Jako przykład można wskazać:

  • zdradę,
  • przemoc fizyczną i psychiczną,
  • zaniedbywanie podstawowych obowiązków domowych, małżeńskich, a także rodzicielskich,
  • długotrwałą odmowę współżycia,
  • trwonienie majątku.

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są jego skutki?

Klienci naszej kancelarii adwokackiej w Strzyżowie, którzy decydują się na rozwód, często pytają nas o konsekwencje tego rodzaju orzeczenia. Przede wszystkim jest to duże ułatwienie dla niewinnego małżonka, bowiem wówczas zyskuje on możliwość ubiegania się o alimenty na swoją rzecz. Co więcej, w takiej sytuacji obowiązek poniesienia kosztów procesu spoczywa wyłącznie na stronie winnej.

Jeżeli chcesz wziąć rozwód i potrzebujesz pomocy profesjonalnego pełnomocnika, zapraszamy Cię do kontaktu. Nasi doświadczeni prawnicy wskażą Ci wszelkie dostępne możliwości, a następnie poprowadzą sprawę z najwyższą starannością.

Wróć do bloga