slider
We Are Law Firm Agency
Providing Legal Help

Na czym polega i ile trwa pozbycie się kredytu frankowego?

kredyt frankowy

Kredyty frankowe przez lata były popularnym rozwiązaniem dla wielu Polaków, jednak z biegiem czasu okazało się, że mogą one generować wiele problemów. W artykule dowiesz się, na czym polega unieważnienie takiej umowy oraz jak skrócić czas spłaty kredytu frankowego.

Jak wygląda proces unieważnienia umowy kredytowej?

Unieważnienie umowy kredytowej opartej na walucie obcej, takiej jak frank szwajcarski, może być możliwe w przypadku naruszenia przepisów prawa przez bank. Aby to osiągnąć, należy zgłosić sprawę do sądu i udowodnić, że bank nie dopełnił swoich obowiązków informacyjnych lub wprowadził klienta w błąd co do ryzyka związanego z takim kredytem. W sprawach kredytów frankowych kluczem do sukcesu jest wskazanie tzw. niedozwolonych klauzul umownych w treści umowy kredytowej.

W procesie unieważnienia umowy kredytowej kluczowe jest przedstawienie dowodów na nieprawidłowości ze strony banku. Mogą to być na przykład niejasne zapisy w umowie, brak informacji o ryzyku kursowym czy nieprawdziwe dane dotyczące kosztów kredytu. Jeśli sąd uzna, że bank rzeczywiście naruszył prawa klienta, może orzec unieważnienie umowy kredytowej.

Jakie są skutki unieważnienia umowy kredytowej?

Unieważnienie umowy  prowadzi do obowiązku zwrotu przez bank na rzecz klienta wszystkich wpłaconych przez klienta kwot z tytułu kredytu (raty, prowizje, opłaty manipulacyjne, odsetki karne itd.). Dodatkowo bank wypłaca klientowi odsetki od całej kwoty żądanej przez klienta w procesie, za cały okres procesu, co zazwyczaj stanowi kilkanaście/kilkadziesiąt tysięcy złotych. Bank może żądać jedynie zwrotu kwoty wypłaconego kapitału w złotówkach. Oznacza to, że klient będzie mógł pozbyć się kredytu frankowego, wykreślić hipotekę z księgi wieczystej a zazwyczaj, jak pokazuje praktyka bank będzie musiał jeszcze w ostatecznym rozrachunku, dopłacić klientowi znaczne sumy pieniężne.

Czas trwania procesu unieważnienia umowy kredytowej może być różny w zależności od konkretnej sprawy i obciążenia sądów. Zwykle jednak taki proces trwa co najmniej kilka miesięcy, a nawet lat. Warto mieć na uwadze, że podczas trwania procesu sądowego klient nadal musi spłacać swoje zobowiązania wynikające z umowy kredytowej.

Wróć do bloga