slider
We Are Law Firm Agency
Providing Legal Help

Komu należy się zachowek i jak wylicza się jego wysokość?


Sporządzenie testamentu daje możliwość gospodarowania majątkiem zgodnie z wolą i życzeniem spadkodawcy. Dzięki odpowiedniemu dokumentowi możliwe jest określenie, kto i w jakiej mierze dziedziczy i uzyskuje pozostawiony majątek. Zdarza się jednak, że zapisy testamentu pomijają osoby blisko spokrewnione, które według zasad mają prawo do dziedziczenia. Właśnie dla takich poszkodowanych stworzono możliwość ubiegania się o zachowek. Czym on jest? Komu się należy? I jak jest obliczana jego wysokość? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Komu należy się zachowek?

Zachowek jest szczególnym uprawnieniem przysługującym osobom blisko spokrewnionym ze spadkodawcą, którzy nie zostali wspomniani w testamencie. Roszczenie to jest wysuwane wobec osób, które otrzymały jakieś dobra, jednak zrobiły to kosztem spadkobierców określonych przez ustawę. Oznacza to, że jeśli ktoś został pominięty w testamencie, może ubiegać się o należną mu część spadku.  

Należy jednak pamiętać, że prawo do zachowku przysługuje:

- zstępnym, czyli dzieciom, wnukom, itd.,

- małżonkowi,

- rodzicom spadkodawcy. 

Zgodnie z Kodeksem cywilnym do otrzymania spadku w pierwszej kolejności powołane są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek - dziedziczą oni w równych częściach. W przypadku braku zstępnych (dzieci, wnuki) spadkobiercami zostają według ustawy małżonek i rodzice osoby zmarłej. 

Warto jednak podkreślić, że prawo do zachowku nie przysługuje:

- powinowatym (np. teściowi, synowej),

- osobom, które zostały wydziedziczone w testamencie,

- osobom, które zostały uznane za niegodne dziedziczenia,

- osobom, które zrzekły się dziedziczenia,

- spadkobiercom, którzy odrzucili spadek,

- małżonkowi, który w chwili śmierci spadkodawcy pozostawał z nim w separacji,

- małżonkowi, wobec którego spadkodawca wniósł uzasadniony pozew o rozwód z jego wyłącznej winy,

- osobom uprawnionym do zachowku, które otrzymały już od spadkodawcy darowizny warte do najmniej równości przysługującego im zachowku.   

Jak oblicza się należną część?

Jak obliczana jest wysokość zachowku? Podstawą wszelkich kalkulacji jest ustalenie ułamka, który ma zastosowanie w danej sytuacji. W większości przypadków osobie poszkodowanej przysługuje ½ wartości udziału spadkowego, który przypadłby jej według dziedziczenia ustawowego. Jeśli jednak chodzi o osobę małoletnią lub osobę trwale niezdolną do pracy, ułamek ten wynosi ⅔ wspomnianej wartości udziału spadkowego.

Jednak to nie koniec. Konieczne jest także obliczenie tzw. substratu zachowku oraz czystej wartości spadku - wartość tą ustalają biegli. Kolejny krok polega na wyznaczeniu konkretnej kwoty zachowku, przy jednoczesnym zastosowaniu licznych przepisów Kodeksu cywilnego, które mają zastosowanie w takiej sytuacji. 

Dokonanie prawidłowej analizy sytuacji, a także późniejsze działania prawne mające na celu uzyskania należnej kwoty wymagają wiedzy i doświadczenia. Wiele osób przekonało się więc, że dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy prawnej. Jeśli więc stoisz przed takim problemem, sprawdź naszą ofertę. Jako profesjonalna kancelaria prawna, dobrze wiemy, jak poprowadzić daną sprawę, by uzyskać jak najkorzystniejsze rozwiązanie. Dlatego nie czekaj - skontaktuj się z nami i zawalcz o swoje prawa.

Wróć