slider
We Are Law Firm Agency
Providing Legal Help

Kiedy przedsiębiorcy korzystają z pomocy prawnej?

Kiedy przedsiębiorcy korzystają z pomocy prawnej?

Zgodnie z łacińską maksymą  „ignorantia iuris nocet” – nieznajomość prawa szkodzi.  Niewiedza w zakresie własnych praw i obowiązków może być szczególnie problematyczna w przypadku przedsiębiorców. Aby uniknąć niejasności podczas współpracy z klientami, a także prowadzić własną działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami, wielu z nich świadomie decyduje się na stałą współpracę z adwokatem. Jakie usługi obejmuje doradztwo prawne dla firm? Poniżej podpowiadamy, kiedy przedsiębiorcy najczęściej korzystają z pomocy prawnej.

Co obejmuje pomoc prawna dla przedsiębiorców?

Pomoc prawna dla przedsiębiorców obejmuje wiele usług. Zakres współpracy zależy od charakteru firmy oraz rodzaju prowadzonej działalności. Ze względu na dynamicznie zmieniające się przepisy wsparcie kancelarii prawnych okazuje się niezbędne w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Głównie bazuje ono na doradztwie prawnym w odniesieniu do zagadnień z zakresu prawa pracy. Niemniej może obejmować też porady prawne w ramach prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, podatkowego oraz autorskiego. Oprócz tego może również dotyczyć reprezentowania przedsiębiorstw przed sądem oraz różnymi instytucjami publicznymi i urzędami.

Kiedy przedsiębiorcy współpracują z prawnikami?

Przedsiębiorcy najczęściej korzystają z pomocy prawnej podczas:

  • opracowywania uchwał, regulaminów, statutów oraz innych aktów prawnych,
  • przygotowywania lub opiniowania umów dla klientów,
  • przeprowadzania negocjacji z kontrahentami,
  • dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w umowie,
  • windykacji należności,
  • polubownego lub sądowego rozstrzygania sporów zarówno z pracownikami, jak i kontrahentami.

Podjęcie współpracy z prawnikiem jest również niezbędne w trakcie dochodzenia roszczeń w postępowaniach karnych. Oprócz tego przedsiębiorcy korzystają też z pomocy prawnej podczas zakładania, przekształcania lub likwidacji spółek. Doradztwo prawne może mieć także duże znaczenie dla optymalizacji prowadzonej działalności. W tym przypadku popularną usługą jest przeprowadzanie audytu prawnego.

Wróć do bloga