slider
We Are Law Firm Agency
Providing Legal Help

Jakie usługi oferują kancelarie adwokackie?

Jakie usługi oferują kancelarie adwokackie?

Nasza kancelaria adwokacka zapewnia kompleksową pomoc prawną w szerokim zakresie — od doradztwa prawnego, poprzez sporządzanie umów i pism, aż po reprezentowanie Klientów przed sądami czy urzędami. Naszym celem jest zapewnienie wszechstronnego wsparcia niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy umowy cywilnoprawnej, prawa rodzinnego czy też prawa karnego. Dzięki naszym kwalifikacjom i doświadczeniu podejmujemy się nawet trudnych wyzwań, gwarantując przy tym staranność, rzetelność i pełne zabezpieczenie interesów naszego Klienta. Dowiedz się, w czym możemy ci pomóc.

Zakres usług świadczonych w naszej kancelarii adwokackiej

  • Pomoc prawna w zakresie odszkodowań z wszystkich tytułów, w tym m.in. wypadków drogowych, wypadków przy pracy, przestępstw, błędów lekarskich, nieszczęśliwych wypadków losowych, szkód powstałych w wyniku powodzi czy osuwisk itd.
  • Sprawy z zakresu powództw frankowych. Zapewniamy doradztwo oraz dochodzenie roszczeń od banków z tytułu umów kredytowych we frankach.
  • Sprawy o zapłatę zaległych od kontrahentów kwot.
  • Sprawy z zakresu prawa spadkowego. To wsparcie prawne w bardzo szerokim zakresie, najczęściej dotyczy takich kwestii jak m.in. zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku.
  • Sprawy z zakresu prawa rzeczowego, które dotyczą m.in. odwołania darowizny, ochrony własności i posiadania, służebności, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, regulowania stanów prawnych nieruchomości, rozwiązania umowy przekazania gospodarstwa rolnego itd.
  • Sprawy dotyczące umów cywilnoprawnych, w tym m.in. sporządzanie, redagowanie, porady w zakresie rozwiązania umów i dochodzenia wynikających z nich należności.
  • Sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Dotyczą rozmaitych kwestii, najczęściej związanych z rozwodami, alimentami, rozdzielności majątkowej, pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej czy uregulowanie kontaktów z dzieckiem.
  • Sprawy z zakresu prawa pracy, dotyczące np. uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, wynagrodzeń za pracę, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, odprawy itd.
  • Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W tym przypadku pomoc prawna udzielana jest m.in. przy sporządzaniu odwołań od decyzji odmawiającej przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej czy emerytury.
  • Sprawy z zakresu prawa karnego. Oprócz doradztwa adwokaci występują też jako obrońcy osób podejrzanych i oskarżonych, a także jako pełnomocnicy osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Wróć do bloga