slider
We Are Law Firm Agency
Providing Legal Help

Jak wygląda struktura kancelarii adwokackiej?

Jak wygląda struktura kancelarii adwokackiej?

Struktura kancelarii adwokackiej dotyczy podziału zadań i miejsca ich wykonywania. Precyzyjny podział w tym przypadku jest niezbędny ze względu na specyfikę postępowań prawnych, które charakteryzują się określonym porządkiem — każda czynność ma swój cel, kolejność i znaczenie gatunkowe. Poszczególne elementy składające się na strukturę danej kancelarii zależą od kilku czynników, w tym m.in. liczby zatrudnionych osób, rodzaju prowadzonych spraw czy liczby zespołów prawnych.

Elementy struktury kancelarii adwokackiej

  • Sekretariat — dział zajmujący się sprawami bieżącymi, takimi jak np. kierowanie klientów do osób decyzyjnych, przyjmowanie i rejestracja korespondencji, kompletowanie i wysyłanie pism procesowych, prowadzenie kalendarza, uzupełnianie materiałów biurowych itd.
  • Partnerzy (partner/wspólnik) zarządzający — osoba odpowiedzialna za zarządzanie kancelarią. Do najważniejszych obowiązków zaliczamy m.in. nadzór nad sprawami ekonomicznymi i rachunkowymi, reprezentowanie kancelarii, administracja itd. Partnerami (wspólnikami) najczęściej są osoby, które założyły kancelarię adwokacką lub osiągnęły to stanowisko w ramach awansu.
  • Prawnicy — osoby zatrudnione w kancelarii adwokackiej, które odpowiadają za zadania merytoryczne. Mają odpowiednie wykształcenie i uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu prawniczego.
  • Eksperci — zajmują się analizą dokumentów i wykonywaniem ekspertyz. Zatrudnienie tych osób nie jest wymagane, najczęściej działają one na zasadzie współpracy z kancelarią przy realizacji konkretnej sprawy.
  • Zespoły prawne — powoływane są w przypadku konkretnych spraw, w których niezbędne jest zaangażowanie większej liczby prawników.
  • Praktykanci — przyszli prawnicy, którzy odbywają staże w kancelarii adwokackiej w ramach nabycia niezbędnych kompetencji i przygotowania do egzaminów.
  • Działy niemerytoryczne — pracownicy tych działów nie są związani z toczącymi się postępowaniami, jednak odgrywają istotną rolę dla prawidłowego funkcjonowania kancelarii. To m.in. specjaliści zajmujący się obsługą rachunkową, IT, sprzedażą, tłumaczeniami itd. Nie muszą być zatrudnieni w kancelarii, najczęściej działają na zasadzie współpracy.

Wróć do bloga