slider
We Are Law Firm Agency
Providing Legal Help

Jak dochodzić roszczeń za niewypłacone należności?

Jak dochodzić roszczeń za niewypłacone należności?

Artykuł 94 Kodeksu Pracy przedstawia obowiązki pracodawcy, wśród których wymienia m.in. terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia. Życie pisze jednak różne scenariusze. W niektórych sytuacjach pracodawca wymawia się od wypłaty należnych kwot. Jak można dochodzić swoich praw? I co może zrobić poszkodowany pracownik? Temat ten omawiamy w naszym artykule. 

Niewypłacone należności - co można zrobić?

Co powinniśmy zrobić jeśli pracodawca zwleka z wypłaceniem należnej kwoty wynagrodzenia? W pierwszej kolejności warto oczywiście podjąć próbę rozmowy i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Jeśli jednak nasze starania nie odnoszą skutku (pracodawca wciąż nie uregulował należności lub w ogóle unika kontaktu) należy sięgnąć po dodatkowe środki. W jaki sposób można dochodzić swoich praw?

Jedną z możliwości jest złożenie skargi do PIP, czyli Państwowej Inspekcji Pracy. W stosownym wniosku powinniśmy opisać zaistniałą sytuację, podając jak najwięcej szczegółów. Państwowa Inspekcja Pracy ma trzydzieści dni na rozpatrzenia takiej skargi. Jeśli zostanie ona uznana za zasadną, w zakładzie zostanie przeprowadzona kontrola. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, PIP zobowiązuje pracodawcę do wypłaty wszystkich koniecznych wynagrodzeń i świadczeń.  

Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z FGŚP, czyli Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Opcja ta jest pomocna jeśli nasz pracodawca stał się niewypłacalny i zgłosił wniosek o upadłość. Należy jednak pamiętać, że istnieje górna granica wypłacanych świadczeń. 

Pozew do sądu - jak przygotować?

Jeśli wymienione wyżej opcje nie okażą się skuteczne, możemy skorzystać z jeszcze innego rozwiązania - chodzi o złożenie pozwu do Sądu Pracy. Taki pozew może być złożony przez poszkodowanego pracownika lub przez jego pełnomocnika. Należy przy tym pamiętać, że jeśli w grę wchodzą zaległości mniejsze niż 50 000 zł lub sprawa kierowana jest do sądu pierwszej instancji, to pracownik nie ponosi kosztów procesu. Jeśli jednak kwota jest wyższa to konieczne jest uiszczenie 5% opłaty stosunkowej (możliwe jest też złożenie wniosku o zwolnienie z opłat). Dodatkowo jeśli pracownik ubiega się o odzyskanie kwoty do 75 000 zł, to sprawa jest prowadzona w sądzie rejonowym, jeżeli powyżej tej kwoty - w sądzie okręgowym.

Elementy, które powinny znaleźć się w takim dokumencie to m.in. oznaczenie sądu, do którego kierowany jest pozew, imię i nazwisko lub nazwę stron, a także konkretnie określone żądanie.

Ponieważ stworzenie pozwu, a także prowadzenie dalszych działań wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia, konieczne może okazać się skorzystanie z pomocy specjalistów. Jeśli więc zmagasz się z problemem niewypłaconych należności i chcesz dochodzić swoich praw, sprawdź naszą ofertę. Jako profesjonalna kancelaria prawna dobrze wiemy, jakie kroki podjąć, by pociągnąć do odpowiedzialności nierzetelnego pracodawcę i odzyskać to, co należy się naszym klientom.

Wróć do bloga