slider
We Are Law Firm Agency
Providing Legal Help

Dlaczego warto mieć adwokata przy sprawie o odszkodowanie?

Dlaczego warto mieć adwokata przy sprawie o odszkodowanie?

W przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sprawy odszkodowawczej przez towarzystwo ubezpieczeń istnieje możliwość dalszego postępowania. Jednak tego typu przypadki bywają dość skomplikowane i bez stosownej znajomości prawa w tym zakresie może być trudno dochodzić swoich praw. Dlatego też warto skorzystać z usług adwokata.

Profesjonalna pomoc adwokata przy sprawach o odszkodowanie

Osoby, które z różnych przyczyn czują się poszkodowane przez towarzystwo ubezpieczeń z powodu decyzji dotyczącej odszkodowania, powinny w pierwszej kolejności skorzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii adwokackiej. Adwokat ma stosowną wiedzę i środki niezbędne do przeprowadzenia klienta przez wszystkie kwestie prawne, jakie dotyczą ubiegania się o odszkodowanie. Proces ten nie zawsze jest łatwy, stąd też tym istotniejsze jest wsparcie ze strony osoby kompetentnej.

Nasza kancelaria adwokacka gwarantuje kompleksową pomoc w sprawach o odszkodowania z wszystkich tytułów. W przypadku wypadków drogowych i wypadków przy pracy walczymy dla pokrzywdzonych oraz ich rodzin m.in. o odszkodowania, zadośćuczynienia za krzywdę, renty z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej, renty dla osób, którym zmarły dostarczał lub powinien dostarczać środków utrzymania, sumy potrzebne do przygotowania do nowego zawodu, zwrot pełnych kosztów leczenia i pogrzebu (niezależnie od uzyskania zasiłku pogrzebowego). Jesteśmy też do dyspozycji ofiar przestępstw, takich jak pobicia, znieważenia, kradzieże, zniszczenia mienia, które również mogą ubiegać się o odszkodowanie. Do innych spraw z tego zakresu, którymi się zajmujemy, zaliczamy odszkodowania za błędy lekarskie dla pacjentów niewłaściwie leczonych i rodzin osób zmarłych wskutek błędu w sztuce lekarskiej.

Specjalizujemy się również w sprawach o odszkodowania od nieszczęśliwych wypadków losowych, szkód powstałych w wyniku osuwisk czy powodzi, za linie energetyczne, gazowe, wodociągowe, telefoniczne wybudowane na Państwa ziemi bez podpisania umowy z właścicielem działki.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii adwokackiej.

Wróć do bloga