slider
We Are Law Firm Agency
Providing Legal Help

Czym jest rozwód, a czym separacja? Podstawowe definicje

Czym jest rozwód, a czym separacja? Podstawowe definicje

Problemy w związku małżeńskim często zradzają w głowach małżonków myśl o rozwodzie. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to bardzo poważna decyzja. W grę wchodzi bowiem przyzwyczajenie, dobro dzieci, a także wspólny majątek. Wszystkie te czynniki sprawiają, że pary mają obiekcje wobec wniesienia pozwu o rozwód. Alternatywą okazuje się separacja. Czy wiesz, co różni do siebie te dwie instytucje?

Czym różni się rozwód od separacji?

Najprościej mówiąc, rozwód polega na rozwiązaniu małżeństwa na skutek zupełnego i trwałego rozpadu pożycia. W praktyce oznacza to, że wraz z uprawomocnieniem się orzeczenia sądu, małżonkowie stają się wolni, tzn. zmienia się ich status cywilny. Mają oni wówczas prawo do zawarcia nowego związku małżeńskiego, a jednocześnie ustaje pomiędzy nimi wspólność majątkowa. Można więc rzec, że instytucja ta niejako definitywnie kończy dany związek małżeński.

Zgodnie z brzmieniem przepisów prawa, separacja wiąże się z zupełnym, ale nie trwałym rozkładem pożycia. O jej orzeczenie przez sąd, tak samo jak w przypadku rozwodu, może wnosić każdy z małżonków. Wówczas nie dochodzi jednak do rozwiązania małżeństwa, a jedynie powstania rozdzielności majątkowej. Małżonkowie nie mają wówczas prawa do zawarcia nowego związku małżeńskiego, a także zmiany nazwiska na poprzednie. Potocznie mówi się, że jest to „pół rozwód”.

Kiedy zdecydować się na rozwód, a kiedy na separację?

Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, która sprawdzi się w każdym przypadku. Nasi adwokaci w Strzyżowie mieli okazję udzielać porad prawnych w obu rodzajach spraw, jednak decyzja zawsze należy do małżonków. Ogólnie rzecz ujmując, pary najczęściej decydują się na rozwód, kiedy nie widzą szans na poprawę ich sytuacji. Separacja jest z kolei instytucją, która umożliwia uzyskanie niektórych skutków rozwodu bez rzeczywistego rozwiązywania małżeństwa. Wówczas małżonkowie mają czas na przemyślenie ciążących im spraw podczas rozłąki.

Wróć do bloga