slider
We Are Law Firm Agency
Providing Legal Help

Czy można unieważnić kredyt we frankach?

Czy można unieważnić kredyt we frankach?

Kredyty we frankach szwajcarskich cieszyły się dużą popularnością w latach 2003-2009. Uwagę kredytobiorców zwracało przede wszystkim niskie oprocentowanie. Do podpisania umowy zachęcał również atrakcyjny marketing banków, które oferowały z pozoru korzystne dla klientów umowy. Po latach okazało się, że umowy kredytowe na szwajcarską walutę nie są tak atrakcyjne, jak mogłoby się wydawać. Na jaw wyszło, że zawierają niedozwolone klauzule, działające na niekorzyść kredytobiorców. Problemem stał się także rosnący kurs waluty, który doprowadził wielu klientów banków na skraj bankructwa. Na jaką pomoc mogli i wciąż mogą liczyć frankowicze? O tym, jakie mają możliwości, piszemy poniżej.

Unieważnienie kredytu szansą dla frankowiczów

Osoby, które zaciągnęły kredyt we frankach, mogą skorzystać z dwóch możliwości. Pierwszą jest odfrankowienie kredytu, czyli zmiana waluty kredytu na kredyt złotówkowy, a drugą jego unieważnienie. Takie wsparcie w związku z dochodzeniem roszczeń od banków z tytułu umów kredytowych we frankach zapewnia Kancelaria adwokacka w Strzyżowie. Czego dotyczy unieważnienie kredytu? Unieważnienie kredytu we frankach polega na rozwiązaniu umowy i potraktowaniu jej w taki sposób, jakby nigdy nie została zawarta. Rozwiązanie to jest o wiele korzystniejszą opcją niż odfrankowienie kredytu, gdyż pozwala całkowicie rozwiązać problem spłaty zobowiązania.

Należy być jednak świadomym, że rozwiązanie umowy kredytowej jest jednoznaczne z rozliczeniem długu, a nie jego całkowitym zniwelowaniem. Zarówno bank, jak i kredytobiorcy po pozytywnym rozpatrzeniu przez sąd pozwu o unieważnienie umowy kredytowej są zobowiązani do zwrotu wzajemnych należności. Kredytobiorca odzyskuje wówczas ewentualną nadwyżkę finansową bądź zostaje zobowiązany do spłaty wyłącznie różnicy względem kapitału otrzymanego, a tego, co zostało już rozliczone. Oznacza to, że bank musi zwrócić należności, które zostały wyegzekwowane w związku z zawarciem niekorzystnej umowy. Do takich zaliczyć można np. prowizję, raty z odsetkami czy składki z tytułu ubezpieczenia.

Wróć do bloga